Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru Elin Jones AC yn esbonio'r angen am ddiwygio gwasanaethau ysbyty a chymdeithasol.

Feb 26, 2014, 10:56 AM

http://www.plaidcymru.org/newyddion/2014/02/26/plaid-cymru-yn-datgelu-cynlluniau-am-ailstrwythuro-radical-i-iechyd-a-gwasanaethau-cymdeithasol/