Saljesällskapet bildas 14 augusti 1999

Mar 15, 2014, 12:36 PM

Reportage från Saljesymposiet som ledde till bildandet av Saljesällskapet. Jämshög i Blekinge augusti 1999. Reporter Ingemar Lönnbom.