Gränsland del 1 av 2

Apr 18, 2014, 05:38 AM

Reportage från teaterföreställningen Gränsland i Karlskrona år 2005. Reporter Ingemar Lönnbom. Ur Årsredovisningen för Statens Maritima Museer år 2005: SAMARBETET MELLAN SMM OCH SUNNADALSSKOLAN I KARLSKRONA Sunnadalsskolan är en skola där ca 80% av eleverna har ett annat modersmål än svenska och målsättningen för samarbetet är att aktivt medverka till nya integrationsytor och bereda väg för nya kulturmöten. Samarbetet mellan SMM och Sunnadalsskolan syftar till att utveckla en samverkansform som utgår från skolans behov för att därigenom verka som en reell resurs i skolans verksamhet. Skolan driver projektet Teater i gränslandet med stöd av SMM och i samverkan med Karlskrona kommun och har med samarbetet skapat en kulturprofil på skolan som är schema- lagd och som ingår i den ordinarie undervisningen. Under vårterminen 2005 genomfördes ett antal föreställningar av teateruppsättningen Gränsland – en saga om blod, kärlek och magi. Marinmuseum, fria kulturarbetare, Musik i Blekinge och Sunnadalsskolan har ansvarat för handledning, regi och research. Samarbetet mellan Sunnadalsskolan och Marinmuseum har pågått i sex år och har i olika nationella och regionala sammanhang uppmärksammats som en framgångsrik pedagogisk samarbetsmetod mellan skola och museum.