Impuls med p. Ole Martin Stamnestrø

Jun 10, 2014, 11:14 AM

I serien norske innslag fra Vatikanradioen snakker p.Ole Martin i dag om pinsen og at katolikker «ikke er åndelige individualister».

You need to be to post a comment