Allan Widman talar i Karlskrona 7 augusti 2014

Aug 07, 2014, 03:39 PM

Folkpartiets försvarspolitiska företrädare Allan Widman på Klaipeda-platsen i Karlskrona. Allan Widman förklarar varför FP är för en NATO-anslutning och talar också om försvarsfrågorna i och kring Östersjön.