80+are kan träna på gym - Thomas Heiderup

Aug 21, 2014, 04:45 AM

Thomas Heiderup på gymmet Lok & motion i Karlskrona berättar om hur äldre får en bättre livskvalitet genom träning på gym. Thomas upplät lokaler när Folkpartiet i Karlskrona hade besök av riksdagsledamoten Barbro Westerholm och man passade på att lägga ett förslag om friskvårdspeng för alla kommuninvånare som är 80 år eller äldre.