Annika Rydberg läser egna dikter på Bokmässan

Sep 26, 2014, 03:13 AM

Annika Rydberg var en av stipendiaterna då Harry Martinson-sällskapet genomförde en skrivartävling, "I dialog med Harry Martinson". Här blir hon intervjuad och läser egna dikter torsdagen den 25 september 2014 på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Intervjuare: Ingemar Lönnbom.