Bexell och Larsson om Harry Martinson och etiken.

Sep 27, 2014, 09:21 AM, Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden

27 september 2014. Göran Bexell och Göran Larsson samtalar om Harry Martinsons etik i ett samtal som är en fortsättning på en skriftväxling som återfinns i Harry Martinson-sällskapets tidskrift Doris.