Harry Martinson i Brasilien. Samtal på Bokmässan 2014.

Sep 27, 2014, 01:39 PM, Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden

Lördagen den 27 september 2014 träffades Paulina Helgeson, Björn Larsson och Semir Susic för att levandegöra Harry Martinsons förhållande till Brasilien. Som framgår av detta tjugo minuter långa samtal var det ett mycket varmt förhållande. Det visade sig att Harry Martinson började berätta om detta land långt innan han hade varit där! Det kommer också en spännande överraskning i slutet av samtalet. Lyssna och njut!

clip location map