Odd Zschiedrich om Harry Martinson i Svenska Akademien.

Oct 01, 2014, 03:38 PM, Trossö, Karlskrona, Sweden

Odd Zschiedrich, kanslichef på Svenska Akademien, letade inför Harry Martinson-sällskapets årsmöte år 2013 fram texter som Harry Martinson skrivit i olika sammanhang under tiden i Svenska Akademien. Anledningen var att han skulle hälsa sällskapet välkommet till Akademien i samband med årsmötet som detta år hölls i Stockholm.

Så småningom blev denna samling manuskript en bok ”Harry Martinson i Svenska Akademien”. Odd Zschiedrich talade över detta ämne. Lyssna här till hur det lät på De litterära sällskapens scen den 28 september klockan 15.00 och en kvart framåt.