Blekingemedier 2: Radio Blekinges historia del 1

Oct 24, 2014, 03:44 PM, Trossö, Karlskrona, Sweden

Radio Blekinge, det som idag är SR Blekinge, startade 1977. Detta är ett jubileumsprogram från år 2002. (Egentligen första halvan av det första programmet av två). Här får vi höra bitar från förberedelserna inför den första sändningen och mycket annat. Producent Ingemar Lönnbom.