So del microones.

Oct 28, 2014, 04:34 PM

En aquest treball de música, hem decidit fer el paisatge sonor del microones. Ha sigut molt interesant utilitzar aquesta aplicació i sobretot fer aquest treball ja que els paisatges sonors son prácticament el món del soroll, de ho que ens envolta, i gràcies a aquesta aplicació, ho hem pogut compartir amb vosaltres.

Cristina Rodríguez, Alicia Torreblanca, Arianna Pérez, Judit Armengol