Anketa - Charlie Hebdo v.1

Feb 08, 2015, 11:18 AM

Myslíte si, že po útoku na redakci francouzského časopisu Charlie Hebdo hrozí podobné nebezpečí i českým novinářům?