Cartrefi Cymunedol Gwynedd - penodi dau uwch swyddog di-Gymraeg

Mar 19, 2015, 12:36 PM

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb gyda siomedigaeth i'r newyddion bod dau gyfarwyddwr di-gymraeg wedi eu penodi gan Gartrefi Cymunedol Gwynedd.