Blekingevisa sjungen av John Ulf Andersson

Apr 06, 2015, 06:18 PM

Detta är en i övrigt oerhört sällan hörd eller framförd visa om Blekinge. I det här skicket hördes den i radiotävlingen Melodi-21 i oktober 1965.