Debat eleccions municipals. Barcelona. Crònica de Maria Blanco