Kort ljudblogg från ute-inne

Oct 10, 2015, 01:12 AM, Örebro, Örebro County, Sweden

Testar att det funkar detta, samt ett dokument av nuet. Kort.

clip location map