Yeni Ufuklar 157 - Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde toplumsal cinsiyet eşitliği

Apr 25, 2016, 11:37 AM

PODCAST 157 | 25 Nisan 2016

Bu bölümde, Eylül 2015’te kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde toplumsal cinsiyet eşitliği hedefini konuşuyoruz. #YeniUfuklar

Konuk: Zeliha Ünaldı, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uzmanı