Wywiad z Justyną Luszyńską - 1 miejsce w Konkursie literackim miesięcznika WOBEC

May 25, 2016, 04:50 PM

Wywiad z laureatką pzreprowadzają reporterki EYIA z redakcji Gimnnazjum nr 19 w Gdańsku, Aurelia Leszczyńska, Ola Tomaszewska i Anna Strojek. Gdańsk 15 kwietnia 2016 r. , siedziba GTPS Gdańsk.