Gunilla Lindgren besöker Listers Tingshus år 2001

Sep 11, 2017, 02:08 PM

Del 1 i en serie program under Arkitekturåret 2001. Intervju med Jan Lagerås (avliden 2008), som berättar om Gunnar Asplunds skapelse, Listers härads tingshus, en av Blekinges märkligaste byggnader.