1900-talet: Gösta Blücher om svenskarnas bostäder

Sep 16, 2017, 03:14 PM

1999 gjorde Gunilla Lindgren en serie om 1900-talets utveckling i Blekinge och Sverige. Här hör vi Gösta Blücher (född 1936) berätta om bostäder och bostadspolitik under ett sekel.