Amazon, Georgia

Oct 04, 2017, 07:00 PM

A town in Georgia is willing to change their name for an Amazon headquarters. #amazon #stonecrest #atlanta #georgia #shopping #retail #yahoo #online #economy #jobs #towns #cities