Jab kiya hua wada pura nahi hota kya hota hai #RedfmkaBachelor

Dec 15, 2017, 05:40 PM

Red fm ka bachelor Show pe Morning No.1 ki best wali baat, Jab ek builder ne kiya wada nahi kiya pura tab Rj mandee aur kabir ne kya kiya ???

Facebook: https://www.facebook.com/rjakkiiredfm Twitter: https://twitter.com/rjakkiiredfm Instagram: https://www.instagram.com/rjakkiiredfm Snapchat: rj.akki

#Redfmkabachelor #11to2 #Redfm #Pune #BajaateRaho