Gas Natural espera que la meitat dels veins afectats del barri del Poblenou de Barcelona puguin recuperar el servei aquesta mateixa tarda. Cr.Roger Rofin