Orange County residents Kalia and Ivan enjoy their first Kogi tacos.