اهل توویترم

C

با اقتباس از شعر حمید مشهدی و کسب اجازه از روان پاک سهراب سپهری #اهلتوییترم

about 5 years ago
1 comment
You need to be to post a comment
__shaape

__shaape - about 5 years ago

خیلی خوب بود :))) ایول