نصیحت های مهتاگونه ای

C
almost 5 years ago
You need to be to post a comment
MiLADTORFI

MiLADTORFI - over 4 years ago

این خیلی خوووب بووووووووووووووود :)))))))))

mahttaa

mahttaa - almost 5 years ago

کیاوش : اون که واسه شوخی بود . داداشم تا حالا دست روم بلند نکرده حتی اگه من زده باشمش :)))

kiavash

kiavash - almost 5 years ago

آخر کتک خوردی یا نه؟

mahttaa

mahttaa - almost 5 years ago

بهنام : خب درست فکر کرده بودی :دی

1Behnam

1Behnam - almost 5 years ago

آحساس می کردم قیافه ت در تمام مدت ضبط صدا باید :D بوده باشه :))))