Pt.1 - AWANI Global: Pasca Sidang Kemuncak Antara Korea

Sep 21, 2018, 11:00 PM

Ikuti bahagian pertama temuramah Rizal Zulkapli bersama Pensyarah Kanan, Program Pengajian Strategik dan Hubungan Antarabangsa, UKM Dr. Hoo Chiew Ping dan Naib Ketua Eksekutif, ISIS Malaysia Dato' Steven CM Wong di dalam program AWANI Global.