ಅರಮನೆ ದಸರಾದ ಹಲವು ವಿಚಾರ : ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ನಡಿಯುವುದು ಹೀಗೆ !!… ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು Kumaraswamy ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ with #RJBhavana

Oct 16, 2018, 03:22 PM

ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ನಡಿಯುವುದು ಹೀಗೆ !!… ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು Kumaraswamy ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ #RedFM #RJBhavana ಜೊತೆ

#mysuru #dasara #saraswatipuje #priest #mysurupalace #Maharaja #YadhuveerKrishnadattaChamarajaWadiyar #palace #mysurupalace #darbar #SrikantadattaNarasimhaRajaWadiyar #mastmajaamadi