ಅರಮನೆ ದಸರಾದ ಹಲವು ವಿಚಾರ : ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದತ್ತಿಗಳಾಗಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಪೂಜೆಸಲ್ಲಿಸುತಿರುವ ShriHari with RJ Bhavana !!..

Oct 16, 2018, 08:30 AM

ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದತ್ತಿಗಳಾಗಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಪೂಜೆಸಲ್ಲಿಸುತಿರುವ ShriHari ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಕಂಠದತ್ತ ನರಸಿಂಹರಾಜ ವಡೆಯರ್ ಅವರು ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಅಂತೇ!!.. ಯಾಕೆ??.. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ #RedFM #RJBhavana ಜೊತೆ

#RedFM #RJBhavana with Infosys Chairperson SUDHA MURTHY

#exclusive #Day7 #Kaalaratri #redfm #muysuru #redambari #Superhitsmasala #Infosys #Chairperson #RJBhavana #mysuru #dasara i #lpriest #chamundeshwari #Maharaja #YadhuveerKrishnadattaChamarajaWadiyar #palace #mysurupalace #darbar #SrikantadattaNarasimhaRajaWadiyar #mastmajaamadi