ಅರಮನೆ ದಸರಾದ ಹಲವು ವಿಚಾರ : ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ವಿಶೇಷ !!.. ಎದೆ ಘಲ್ ಅನ್ನಿಸುವ ಕುಶಾಲ ತೋಪು ವಿಶೇಷತೆ CAR Police Guru Prasad with #RJBhavana

Oct 19, 2018, 08:30 AM

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ವಿಶೇಷ !!..ಎದೆ ಘಲ್ ಅನ್ನಿಸುವ ಕುಶಾಲ ತೋಪು ವಿಶೇಷತೆ CAR Police Guru Prasad ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ #RedFM #RJBhavana ಜೊತೆ 

#RedFm #redambari08.. #MorningVibes #exclusive #redfm #muysuru #redambari #Superhitsmasala #magestic #puja #RJBhavana #mysuru #dasara #vijayadashami #Ambari #kushalathopu #phirangi #ambari #elephants #difference #PrahaladRao #Maharaja #YadhuveerKrishnadattaChamarajaWadiyar #palace #mysurupalace #darbar #SrikantadattaNarasimhaRajaWadiyar #mastmajaamaadi