Kerangka asas dasar luar Malaysia Baharu (Pt. 3)

Oct 21, 2018, 01:42 AM

Ucapan pertama YAB Perdana Menteri Malaysia di UNGA ke-73 telah menggariskan matlamat dan rancangan dasar luar Malaysia Baharu. Ikuti temubual bahagian ketiga Rizal Zulkapli bersama Datuk Saifuddin Abdullah membincangkan ciri-ciri besar kerangka asas dasar luar Malaysia.