Pt. 2 - Memperkasa Wisma Putra dan mempertingkat potensi dalam ASEAN

Oct 28, 2018, 03:19 AM

Bahagian dua temuramah Rizal Zulkapli bersama Menteri Luar Negeri, Datuk Saifuddin Abdullah di dalam program AWANI Global.