5. Höger eller vänster?

Jan 30, 2019, 04:27 PM

I det här avsnittet av Hälsa för ohälsosamma reder vi ut vad de stora politiska skiljelinjerna går. Vilka är de största hälsoutmaningarna: rökning, gårdsförsäljning, stillasittande eller politiskt ointresse för folkhälsa? Medverkar gör Dagens Industris politiske redaktör PM Nilsson som menar att politiker måste våga ta ett större ansvar för barn och ungas träning. Moderaten Johan Hultberg och socialdemokraten Mikael Dahlqvist debatterar om svenskarna verkligen tål att köpa vin och öl på andra ställen än Systembolaget och huruvida det kommande rökförbudet på uteserveringar är rätt eller fel.