18. Finns det mindre farliga sätt att bruka tobak?

Aug 01, 2019, 07:44 AM
Med hjälp av ny teknik har det skapats nya sätt att ”röka”. Genom att hetta upp tobak utan att tända eld blir det mindre skadligt. Men hur ska politiken se på det här? 
Rasmus Ling från Miljöpartiet, Tobias Nässén från Moderaterna region Stockholm och Christine Lorne från Centerpartiet möter Anette Rosengren, nordenchefen, för världens största tobaksbolag Philips Morris, och diskuterar
snus, cigaretter och nya sorters rökprodukter.