DAISH dan kesan kematian Al-Baghdadi

Nov 06, 2019, 01:32 AM
Ikuti analisis Rizal Zulkapli bersama Dr Mohd Mizan Aslam tentang kesan kematian Abu Bakr Al-Baghdadi dan impaknya kepada rantau asia tenggara.