Radio Göteborgs chef Bo Carlson avskedas. Maj 1982.

Jan 25, 06:00 AM
Hur långt får man gå med satir i radion? I Radio Göteborg hade man överskridit gränsen, ansåg ledningen för Sveriges Lokalradio och avskedade den ansvariga chefen. Vild strejk utbröt.