Ronneby Rostfria. Från 2 februari 1982.

Jul 25, 05:00 AM
Undersökande journalistik anno 1982. Rolf Larsson och Ingemar Lönnbom.