Ekonyheter 1 april 1979. Vilket är aprilskämtet?

Apr 01, 05:00 AM
Här rapporteras nyheter från Harrisburg, Iran och Baskien med mera. Vilket som är ekots aprilskämt går relativt lätt att förstå, eller?