Förväntningar på Blekinge Invest. 7 oktober 1982

Oct 07, 05:00 AM
Sommaren 1982 erbjöds allmänheten i Blekinge att köpa aktier i det kommande Blekinge Invest. I ett samtal inför starten hör vi Hans Janlinder, chef för Utvecklingsfonden i Blekinge, Anders Barenthein, Sparbanken och Stig Sandström, Best Matic. Samtalsledare Ingemar Lönnbom.