Dagny Carlsson, fyrvaktardotter, berättar. 1985

Jan 11, 2020, 06:00 AM

Dagny Carlsson, född 1909, berättar om sin ungdom som fyrvaktardotter. Intervjuare Ingemar Lönnbom. Intervjun gjord 21 juni 1985.