COVID-19: Sepantas manakah ekonomi dunia akan pulih?

Feb 14, 2020, 08:55 AM

Dana Kewangan Antarabangsa (IMF) berkata ekonomi China akan pulih dengan "cepat dan efektif" selepas dibadai wabak COVID-19. Kami menilai sepantas manakah ekonomi kedua terbesar dunia itu akan pulih dan apa kesan rantainya kepada ekonomi Malaysia.