Lítost je dáma, která si obléká mnoho šatů

Episode 8,   Jul 13, 2020, 01:00 AM

V této epizodě Vám povím více o základních emocích jako jsou smutek a lítost. Zažili jste někdy lítost? Co to vlastně je? V minulosti proběhl výzkum s lidmi, kteří byli na sklonku svého života. Z výsledků tohoto výzkumu vyplynulo 10 věcí, kterých lidé nejvíce litovali. O jaké věci se jedná? Co je pro náš život skutečně důležité? Jak se můžete vyhnout cestě lítosti a sebelítosti?