Kruhový objezd – jak se teď dívat na budoucnost vaší firmy?

Jun 11, 01:00 AM
Kruhový objezd je jednou z technik, které jsem vyvinul, a která vám může pomoci s plánováním budoucnosti vaší firmy a nástupnictví. Jakým způsobem se teď může vyvinout budoucnost vaší firmy? Co dělat ve chvíli, kdy máte finance na dalších 3-6 měsíců, ale firmu se během té doby nepodaří stabilizovat? Co byste mohli získat prodejem firmy? 

Kromě odpovědí na tyto otázky se s vámi podělím i o zkušenost z mého osobního života, která je paralelou k lpění na firmě, která vám už nepřináší žádnou radost.