Pavla Temrová: Na trhu s nemovitostmi panuje nejistota. Moderuje: Petr Schwank

Jul 10, 2020, 02:13 PM
Co se teď děje v hlavách kupujících a prodávajících? Jakým způsobem se trh proměňuje? Čeká nás pád cen dolů? A kdo na tom vydělá? Moderuje: Petr Schwank