Pavla Temrová: Na trhu s nemovitostmi panuje nejistota. Moderuje: Petr Schwank

Episode 9,  Jul 10, 2020, 02:13 PM