Jindřich Jíra: Lead nurturing vám umožní dlouhodobě pracovat s potenciálním zákazníkem

Episode 5,  Jul 22, 2020, 01:00 AM

Jindřich Jíra se věnuje strategicky a konzultačně leadům, což znamená budování značky a kvalitních leadů, zvyšování jejich úspěšných konverzí a segmentovaný lead nurturing. Co to lead nurturing je? Co všechno zahrnuje lead management? Jak na akviziční marketing? A co je to vůbec kvalitní lead?