Předsmluvní odpovědnost - co byste o ní měli vědět?

Season 1, Episode 16,   Aug 20, 2020, 02:00 PM

Tématem této sólo epizody je předsmluvní odpovědnost. Které fáze jednání o smlouvě se může týkat předsmluvní odpovědnost? Které dvě situace do předsmluvní odpovědnosti spadají? Co můžete požadovat po tom, kdo předsmluvní odpovědnost poruší? A co na toto téma říkají soudy?