Typické náklady společností a jejich daňové podmínky

Episode 6,  Dec 02, 2020, 02:00 AM

V tomto díle podcastu PROFactum Cast se zabýváme typickými okruhy nákladů společností a podmínkami jejich daňového uplatňování. Daňový zisk je totiž zcela jiná kategorie než účetní zisk nebo dokonce peněžní výsledek založený na hotovostních tocích. Ne každý výdaj je účetním nákladem a ne každý účetní náklad je daňovým nákladem. Pochopení pravidel daňové uznatelnosti pomůže podnikatelům lépe řídit svou společnost i z daňového pohledu.