Τα Εμπνευσμένα Σχέδια της Τόνιας Μητρούδη / Nidodileda

Episode 2,  Oct 12, 2020, 04:33 PM

Η σχεδιάστρια του brand Nidodileda είναι μία μποέμ γυναίκα. Ο Φισφής και ο Ατζαράκης δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό. Θα τους το εξηγήσει, μαζί με τα πάθη της, τα λάθη της και το χρώμα γερανί.